Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tájékoztató a fiatal mezőgazdasági termelő támogatásáról
Kiíró:
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2020
Tárgymutató:
fiatal mezőgazdasági termelő támogatása
Pályázhat:
a) természetes személy, és a támogatás első igénylésének évében 40 évesnél nem idősebb (2015. évi kérelmezés esetén 1975-ben, vagy azt követően született) és egységes területalapú támogatás (SAPS) iránti kérelmet legkorábban 2011-ben nyújtott be vagy
b) tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol egy jogi személy felett, amely jogi személy a támogatást igényli, ő maga pedig megfelel az előző pontban foglaltaknak
A kiíró(k) adatai

Tájékoztató a fiatal mezőgazdasági termelő támogatásáról

1) Támogatásra jogosult az a fiatal mezőgazdasági termelő aki:
a) természetes személy, és a támogatás első igénylésének évében 40 évesnél nem idősebb (2015. évi kérelmezés esetén 1975-ben, vagy azt követően született) és egységes területalapú támogatás (SAPS) iránti kérelmet legkorábban 2011-ben nyújtott be vagy
b) tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol egy jogi személy felett, amely jogi személy a támogatást igényli, ő maga pedig megfelel az előző pontban foglaltaknak.
A támogatási jogcím tehát nem összekeverendő a Vidékfejlesztési Program keretében pályázat útján a fiatal gazdák indulásához igényelhető támogatással.

2) A támogatás az egységes kérelem keretében, legfeljebb 90 hektár után évente igényelhető, és az a SAPS és a zöldítési támogatáson felül jár. Amennyiben egy termelő pl. 100 hektárra igényel SAPS-ot, nem kell megjelölnie, hogy abból melyik 90 hektárra igényli a fiatal mezőgazdasági termelő támogatást, mivel ennek nincs jelentősége. Az igényelt hektárszám a támogatási időszak alatt évente változhat. A támogatás összege várhatóan 67,5 euró/hektár lesz.

3) A tényleges és hosszú távú ellenőrzést az a fiatal mezőgazdasági termelő valósítja meg, aki cégben vezetői és tulajdonosi jogokkal is bír, vagyis a jogi személy vezető tisztségviselője és egyben a szavazatok többségével is (egyedül, vagy más vezető tisztségviselőnek minősülő, mezőgazdasági termelővel együtt) rendelkezik. A jogi személyben megvalósuló tényleges és hosszú távú ellenőrzés tehát azt jelenti, hogy a fiatal gazda egyrészt a cég napi irányítását is ellátja, másrészt pedig a tulajdonosi jogokat is gyakorolja.

4) Fontos, hogy amennyiben a fiatal mezőgazdasági termelő szavazati jogai a cégben egyedül nem haladják meg az ötven százalékot, akkor más vezető tisztségviselő(k) és szintén tulajdonos (nem szükségszerűen fiatal) termelő(k) szavazatai is figyelembe vehetők, ha:
a) egyenként nem rendelkeznek több szavazattal, mint a fiatal mezőgazdasági termelő, és
b) maguk is mezőgazdasági termelők, vagyis tárgyévben és saját jogon (külön regisztrációs számon), cégként (ebben az esetben nekik is tényleges és hosszú távú ellenőrzést kell gyakorolniuk a cég felett) vagy természetes személyként közvetlen támogatásra kell jogosultnak lenniük. (Ezen szabály alól a szövetkezet kivétel, mert a vezető tisztségviselő szövetkezeti tagnak nem kell saját jogon közvetlen támogatást igényelnie, hanem elég, ha a szövetkezetben személyes közreműködésként mezőgazdasági tevékenységet végez)

5) A tényleges és hosszú távú ellenőrzést megvalósító fiatal gazda személye az 5 éves támogatási időszak alatt változhat, de a támogatási időszak semmi esetre sem hosszabbodhat meg, továbbá a cég felett egy fiatal gazda tényleges és hosszú távú ellenőrzésének folyamatosan fenn kell állnia. A támogatási időszak viszont lerövidülhet, ha a céget átvevő másik fiatal gazda a tevékenységét saját jogon korábban kezdte meg, mint az a fiatal gazda, aki a támogatást előzőleg igényelte.

6) A támogatás időtartama legfeljebb a mezőgazdasági tevékenység megkezdésétől számított öt év, de legkésőbb 2020. december 31.
PL1: PQ őstermelő 2016-ban nyújt be először SAPS támogatást, akkor 2020-ig jogosult lesz fiatal mezőgazdasági termelő támogatás igénybe vételére is.
PL2: Ha "B” Kft. alapításának évében, 2015-ben beadja kérelmét fiatal gazda támogatásra azzal, hogy a tényleges és hosszú távú ellenőrzést XY valósítja meg, aki már 2011-ben "A” Kft.-ben is tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorolt, akkor a "B” Kft. 5 éves támogatási időszaka 2011. évtől indul, vagyis fiatal gazda támogatást 2015. évre kaphat utoljára.
PL3: Ha egy Kft., amely 2013-ban adta be először a SAPS kérelmét, amelynek tényleges és hosszú távú ellenőrzését XY gyakorolta 2015-ig, majd a tényleges és hosszú távú ellenőrzést ZZs, mint kezdő fiatal mezőgazdasági termelő 2016-ban átveszi, akkor a Kft. 2016-ban és 2017-ben még részesülhet fiatal gazda támogatásban. Amennyiben ZZs már természetes személyként, vagy olyan jogi személyként, mely felett tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorolt 2011-ben egységes kérelmet benyújtott, akkor a Kft. 2016-ban már nem lesz jogosult fiatal gazda támogatásra.
PL4: Amennyiben az előző példa szerinti XY mint őstermelő 2016-tól új regisztrációs számon először nyújt be fiatal gazda támogatás iránti kérelmet, akkor az ő indulási éve 2013. (mivel az előző példa szerinti Kft. vezetőjeként akkor kezdte a gazdálkodást), így a támogatásra 2017-ig lesz jogosult.
PL5: AB fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló CD cég 2014-ben SAPS kérelmet nyújtott be. 2015-ben CD cég földhasználati joga megszűnik, viszont megvásárolta EF céget, amely 2005-óta SAPS támogatást igényelt. Amennyiben AB fiatal mezőgazdasági termelő vezető tisztségviselője lesz, EF cég 2015 és 2018 között igényelhet fiatal mezőgazdasági termelő támogatást. (AB-nek nem elég a tulajdonosi jogokat gyakorolnia EF felett, hanem irányítania is kell, viszont a támogatás igénylésénél az ő indulása, vagyis 2014 számít, nem pedig 2005, mivel nem EF korábbi tulajdonosa a fiatal mezőgazdasági termelő.)

7) Ha a támogatást egyidejűleg fiatal mezőgazdasági termelő mint természetes személy és olyan jogi személy(ek) is igényli(k), amely(ek) felett a tényleges és hosszú távú ellenőrzést ugyanaz a fiatal mezőgazdasági termelő gyakorolja, vagy több olyan jogi személy igényli, amelyek felett az ellenőrzést azonos fiatal mezőgazdasági termelő gyakorolja, akkor támogatásra a két vagy több igénylő közül csak az jogosult, aki/amely korábban kezdte meg a mezőgazdasági tevékenységét.
Pl.: (Ha AB termelő őstermelőként 2013-ban nyújtott be SAPS kérelmet, és van egy Kft.-je is, ami 2014-ben szintén SAPS támogatást nyújtott be, akkor 2015-ben AB mint őstermelő igényelheti a támogatást. Természetesen azt nem zárja ki semmi, hogy a két "minőségben” használt földjeit a földhasználat szabályai szerint egyesítse, és egy igénylés keretében (őstermelő vagy Kft. vagy akár egy harmadik jogi személy) akár magasabb hektárszám után vegye igénybe a támogatást.

8) Családi gazdaság esetében, ha a gazdaságba bevitt összes terület után a támogatást a családi gazdálkodó igényli, akkor az 1) pontban foglalt feltételeknek neki kell megfelelnie. Természetesen arra is van lehetőség, hogy a családi gazdaság tagjai külön-külön igényeljék a fiatal mezőgazdasági termelő támogatást, viszont akkor a tagokra az 1) pontban foglalt feltételek külön-külön vonatkoznak.

9) Ha a támogatást jogi személy igényli, akkor az egységes kérelem keretében nyilatkozik:
- a tényleges és hosszú távú ellenőrzést megvalósító fiatal mezőgazdasági termelő személyéről (név, amennyiben van ügyfél-azonosító),
- a tényleges és hosszú távú ellenőrzést a fiatal mezőgazdasági termelővel együttesen gyakorló más mezőgazdasági termelők személyéről (név, amennyiben van ügyfél-azonosító),
- a más mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzést biztosító szavazati arányáról,
- a más mezőgazdasági termelő közvetlen támogatásra való jogosultságának fennállásáról.

10) Jogi személy igénylő esetén az egységes kérelemhez csatolandó dokumentumok:
- a jogi személy létesítő okiratának (társasági szerződés, vagy alapszabály, vagy alapító okirat) másolata,
- a szavazati arányokat igazoló dokumentum másolata (amennyiben a létesítő okirat alapján ez nem állapítható meg),
- létesítő okirat(ok) és dokumentum(ok) másolata, amely(ek) igazolják, hogy valamennyi más mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol olyan jogi személy(ek) felett, amely(ek) közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősülnek,
- uralmi szerződés másolata (vállalatcsoport esetében), vagy az ellenőrzést gyakorló társaság létesítő okiratának másolata,
- a szövetkezeti tag személyes közreműködésének tényleges megvalósulását igazoló dokumentum másolata.
http://www.kormany.hu

Hírek a Főoldalról


Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum