Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Dura László Díj
Kiíró:
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés; Dura Stúdió Kft.
Határidő:
02/20/2020
Érvényes:
02/20/2020
Tárgymutató:
díj, Dura László
Pályázhat:
aki magyar felsőoktatási intézményben
- alapképzés
- mesterképzés
- osztatlan 5 éves képzés
- szakirányú továbbképzés (amely szakdolgozat készítéssel zárul) keretében a szakszervezetekkel, a munkavállalói érdekvédelemmel foglalkozó, magyar, vagy idegen nyelvű diplomamunkát, szakdolgozatot készített
A kiíró(k) adatai
Dura László Díj
pályázati hirdetmény 2019.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Dura Stúdió Kft. meghirdeti a Dura László diplomamunka pályázat 2019-et.

A pályázaton való részvétel feltételei
1. A pályázatra az jelentkezhet, aki magyar felsőoktatási intézményben
- alapképzés
- mesterképzés
- osztatlan 5 éves képzés
- szakirányú továbbképzés (amely szakdolgozat készítéssel zárul) keretében a szakszervezetekkel, a munkavállalói érdekvédelemmel foglalkozó, magyar, vagy idegen nyelvű diplomamunkát, szakdolgozatot készített.

2. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatban a munkavállalói érdekvédelemmel, a szakszervezetekkel és azok feladatával, történelmével, honi, európai, nemzetközi kapcsolatával, a munka világával, munkaerő-piaccal, foglalkoztatással, munkahelyi és munkaügyi konfliktusokkal, oktatással, továbbtanulással.
Érintsen valamilyen időszerű problémakört. Legyen világos, áttekinthető szerkezetű, a szövege és ábraanyaga legyen egymással összhangban. Tekintse át a témára vonatkozó szakirodalmat, és arra helyesen hivatkozzon, abból helyesen idézzen. Legyen a diplomamunka hasznosítható a társadalom számára. A diplomamunka, szakdolgozat legyen magas színvonalú, alkalmazza a tanultakat, és kiemelkedő gondolkodásmódot tükrözzön.

3. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat - amennyiben megfelel a Dura László diplomamunka pályázat szabályzatában előírtaknak - díjat nyerhet. Az arra érdemes pályázók dicséretben részesíthetők.

4. A pályázatra a 2019. január 1-jétől 2020. február 19-ig terjedő időszakban megvédett diplomatervek, szakdolgozatok nyújthatók be.

5. A pályázó a benyújtás időpontjáig zárja le az adott képzési szintnek megfelelő tanulmányait, és védje meg a diplomamunkáját, szakdolgozatát.

6. A pályázatot a megadott határidőig elektronikusan a Dura Stúdió Kft-hez kell benyújtani az info@dura.hu címen, Dura László Díj tárgy megjelölésével. A pályázati jelentkezési laphoz mellékelni kell
- a diplomamunkát,
- a diploma másolatát,
- a felsőoktatási intézményben született belső és külső bírálat szövegét,
- az oktatási intézmény nyilatkozatát,
- pályamunka egyoldalas tartalmi kivonatát.
A pályázatot a pályázó hallgató és a hallgató oktatási intézménye is benyújthatja.
Amennyiben az oktatási intézmény több pályamunkát is benyújt, kérjük azokhoz csatolni az "összesítő lapot” is.

A jelentkezés határideje: 2020. február 20.

A díjak oklevéllel és pénzjutalommal járnak.
A kiírók a pályázat eredményét (szerző, cím, konzulensek, díj) a honlapjaikon közzé teszik.
A díjazott és dicséretben részesített pályamunkák teljes terjedelemben megjelennek a http://www.szakszervezetek.hu honlap e célra létrehozott rovatában.
Értelmiségi Szakszervezeti
1146 Budapest, Thököly út 58-60.
E-mail: eszt@eszt.hu
Tel./Fax: +36 1 473-1429
Tömörülés (ÉSZT)
1068 Budapest, Benczúr u. 45.
Tel. +36 1 338-4059
E-mail: dura@dura.hu

Hírek a Főoldalról


Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum