Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Éneklő Magyarország
Kiíró:
KÓTA - Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
08/31/2020
Tárgymutató:
amatőr énekkarok minősítése
Pályázhat:
I. Ifjúsági vegyeskarok, fiú-vegyeskarok (14-24 év között)
II. Ifjúsági nőikarok (14-24 évközött)
III. Nőikarok
IV. Férfikarok
V. Énekegyüttesek (4-12 fő)
VI. Kamarakórusok (13-24 fő)
VII. Vegyeskarok
A kiíró(k) adatai
"ÉNEKLŐ MAGYARORSZÁG"
XXI. ORSZÁGOS KÓRUSMINŐSÍTÉS

1. A minősítés céljai
A minősítés elsődleges célja, hogy elősegítse az amatőr énekkarok munkájának szakmai megítélését, hogy világosan megjelölhető feladatokat, s ezek révén is rangot adjon a kórusok rendszeres tevékenységének, fenntartsa a karéneklés értékes közösségi hagyományait és serkentse az együttesek szakmai színvonalának emelkedését.

2. A minősítés rendszere
A jelenleg érvényben lévő, XXI. minősítési ciklus 2018. szeptember 1-én kezdődik, és 2020. augusztus 31-ig tart. A minősítésre való jelentkezés továbbra is folyamatos, a megszerzett minősítés három évig érvényes, és az - a javítás szándékával - ez időn belül is megismételhető.
A minősítés két formában lehetséges, az alábbiak szerint.
2.1. Hagyományos minősítés
2.1.1. Alapkövetelmények:
- A kórus műsorának időtartama 12-15 perc legyen. (tiszta műsoridő!). Ezen belül minimum 2 mű hangozzék el, melyek legalább két zenetörténeti korszakot képviseljenek.
- Javasoljuk, hogy a programban magyar és külföldi szerzők művei is szerepeljenek. - A műsor legalább felét kíséret nélküli (a cappella) darabok alkossák.
2.1.2. Értékelés:
A zsűri mindhárom tagja 100 pontos skálán egész számmal értékeli az elhangzott produkciót. A ponteredmények a műsor egészét minősítik.
A végeredményt a három zsűritag pontjainak kerekített átlaga adja. A minősítésről tanúskodó oklevélen a fokozat neve és az együttes típusa szerepel. A zsűri a szereplésről jegyzőkönyvet készít, amely rövid értékelést tartalmaz.
2.1.3. Elérhető minősítési fokozatok:
"Bronz" 50-65 pont
"Ezüst" 66-80 pont
"Arany" 81-90 pont
"Arany" Dicsérettel 91-100 pont
A hagyományos minősítés ezután is bármely típusú együttesnek lehetőséget ad a szakmai megmérettetésre, és esélyt ad a besorolásra a legszerényebb körülmények között dolgozó együtteseknek is. A hagyományos minősítésen "Arany Dicsérettel" fokozatot elért együttesek föllépési lehetőséget kaphatnak a KÓTA központi rendezvényein.
2.2. Kategória-minősítés
2.2.1. Alapkövetelmények:
- A kategória-minősítésre olyan kórus jelentkezhet, amelyik a hagyományos minősítésben "Arany”, vagy "Arany Dicsérettel” besorolást kapott.
- A műsor időtartama 20-25 perc legyen. (tiszta műsoridő!)
- A különböző karakterű művekből álló műsor legalább felét kíséret nélküli (a cappella) darabok alkossák.
- A műsorban magyar és külföldi szerzők művei is szerepeljenek.
- A kórus programját úgy kell összeállítani, hogy a művek legalább három zenetörténeti korszakot képviseljenek, s legyen közöttük reneszánsz darab.
2.2.2. Értékelés:
A zsűri mindhárom tagja 100 pontos skálán értékeli az elhangzott műsort. A ponteredmények a produkció egészét minősítik. A végeredményt a három zsűritag pontjainak egész számra kerekített átlaga adja. A minősítésről tanúskodó oklevélen a fokozat neve, az együttes típusa és a dátum szerepel. A zsűri a szereplésről jegyzőkönyvet készít, amely rövid értékelést tartalmaz.
2.2.3. Elérhető minősítési fokozatok:
A "Gálakórus” 80-89
B "Fesztiválkórus" 90-94
C "Hangversenykórus" 95-100
Az az együttes, amelyik a fenti három fokozat bármelyikét megszerezte, részt vehet a következő Kodály Zoltán Magyar Kórusversenyen.

3. A minősítésben résztvevő együttesek kategóriái
I. Ifjúsági vegyeskarok, fiú-vegyeskarok (14-24 év között)
II. Ifjúsági nőikarok (14-24 évközött)
III. Nőikarok
IV. Férfikarok
V. Énekegyüttesek (4-12 fő)
VI. Kamarakórusok (13-24 fő)
VII. Vegyeskarok
A kategóriák megegyeznek a Kodály Zoltán Magyar Kórusverseny kiírásában szereplő típusokkal.

4. A minősítés, értékelés általános szempontjai
- Technikai követelmények (intonáció, kottahűség, szövegmondás, idegen szöveg szabályos kiejtése stb.)
- Művészi követelmények (műsorválasztás, stílushűség, hangzás, művészi benyomás)

5. A minősítő hangverseny lebonyolítása, költségei
5.1. A KÓTA szorgalmazza a csoportos minősítést. A fesztivál jellegű találkozókat régiók hirdessék meg. Szervezzenek legalább 2 vagy több együttes részére találkozót, amely minősítési lehetőséget biztosít a résztvevőknek.
5.2. Minősítő hangversenyt rendezhet bármely egyesület, intézmény vagy a minősítést kérő együttes/együttesek. A rendező szerv vállalja a szervezést és a lebonyolítás költségeinek előteremtését.
5.3. A rendező szervezet legalább két hónappal a tervezett esemény előtt írásban, a (http://www.kota.hu) honlapról letölthető kitöltött jelentkezési lappal együtt - levélben, faxon vagy E-mailben - bejelenti a rendezés szándékát a KÓTA titkárságának (cím: 1537 Budapest, Pf. 406; ; telefon: 06-1-225-3713;
E-mail: kota@kota.hu). Több kórus jelentkezése esetén minden együttes külön jelentkezési lapot töltsön ki.
5.4. A KÓTA titkársága a bejelentés kézhezvételét követő héten elküldi a rendező együttes/ek/nek a nevezési díj befizetésére szolgáló csekket. A minősítés díja együttesenként 5000 Ft, a KÓTA tagegyüttesei részére 3000 forint. Ez az összeg a KÓTÁ-t illeti.
5.5. A rendező/k gyűjtsék össze és együtt küldjék el a KÓTÁ-ba a következő dokumentációt
- a nevezési díj befizetését igazoló csekk fénymásolatát
- a minősítő hangverseny részletes műsorát,
- a szereplő együttes/ek történetéről, tevékenységéről szóló rövid szöveges ismertetőt és az utolsó minősítés eredményét, valamint évszámát
Ezt a dokumentációt a KÓTA titkársága küldi meg a zsűri elnökének. 5.6.Jubiláló együttes ünnepi hangversenye nem lehet minősítő hangverseny.
5.7. A zsűri mindhárom tagját a KÓTA kéri föl a rendezők egyetértésével. A zsűri elnökét a KÓTA jelöli ki. Az előadandó művek kottáját 3 példányban a rendezők adják át a zsűrinek a hangverseny előtt. (A kórusok a kottát szereplés után visszakapják.)
A zsűri elnök feladata, hogy a kitöltött, aláírt minősítési jegyzőkönyvet a KÓTA titkárságra eljuttassa és a szöveges értékelést elektronikus úton is elküldje.
A zsűri honoráriumát és útiköltségét a rendező/k fizeti/k ki a hangverseny napján.
5.8. Egy kórus egyazon hangversenyen több kategóriában is indulhat (pl. egy vegyeskar férfi- és nőikara, vagy a kóruson belül létrehozott kamarakórus), ez esetben kategóriánként kell megfizetni a nevezési díjat.
5.9. A hangverseny után a zsűri a karnagyok részére szakmai értékelést tart.
Ha egy együttes - amely jelentkezett minősítésre - nem éri el az előző ciklusban megszerzett fokozatát, lehetősége van arra, hogy ne fogadja el a felajánlott besorolást, ám a költségeket a rendezők nem térítik
vissza.
5.10 Ha egy együttes nem jelentkezett minősítésre, a zsűri felajánlhatja a szereplés alapján való besorolást. Ebben az esetben a jelentkezési lap és a többi szükséges dokumentum csatolása, valamint a minősítési díj befizetése utólag történik.
5.11 A zsűri fenntartja a jogot, hogy - adott esetben - nem ad ki minősítési fokozatot.
5.12 A kórusok fokozatukat csak a minősítés dátumának feltüntetésével használhatják.

Hírek a Főoldalról


Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum