Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Emlékezet a valós és virtuális köztérben
Kiíró:
Magyar Képzőművészeti Egyetem
Határidő:
01/15/2021
Érvényes:
01/15/2021
Tárgymutató:
emlékezet a valós és virtuális köztérben
Pályázhat:
képzőművész hallgatók
A kiíró(k) adatai
Emlékezet a valós és virtuális köztérben

- PÁLYÁZATI KIÍRÁS -
EU4ART-KIÁLLÍTÁS, 2021. OKTÓBER
A KURZUS ÉS A KIÁLLÍTÁS

A 2021. tavaszi szemeszter folyamán új EU4ART-os kurzus indul, melyen a három tanszék (festő, szobrász, grafika) 2., 3. és 4. éves hallgatói egyéni, illetve csoportos munka keretében készítik elő saját projektjeiket az ősszel megrendezendő, EU4ART-kiállításra (összesen 24 fő).

A kiállítás a valós és a virtuális köztérben jön majd létre, témája az emlékezet fogalmából indul ki. A hallgatók tanszékenként egy-egy instruktorral folyamatosan konzultálva készítik alkotásaikat; s fontos szerepet kap a csoportmunka is. A kurzus során a hallgatók a gyakorlati munka mellett online elméleti előadásokon ismerkedhetnek meg a köztér fogalmának változásaival, illetve a kortárs köztéri művészet kiemelkedő alkotásaival. A projekt párhuzamosan halad a külföldi partnerek hasonló tematikájú ("aspects of memory") programjaival; a félév során a hallgatók külföldi szakemberekkel is konzultációkat folytathatnak.

Kurátor: Mélyi József - Instruktorok: Koller Margit, Pattantyús Márton, Szilák Andrea, Tayler Patrick

A kiállítás résztvevői:
- a januári pályázaton továbbjutott grafikus, szobrász, festő szakos hallgatók, tehát a kurzus hallgatói
- továbbá a tavasz folyamán kiírandó, kapcsolódó pályázat nyertesei (tehát más szakok hallgatói is)
- illetve a nemzetközi partnerek egy-egy videóval vagy más téma-reflexióval.

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI A KURZUSRA: PÁLYÁZNI KELL
A kurzust a fent említett 3 tanszék 4 szakirányáról összesen 24 hallgató látogathatja, és előzetes pályázás szükséges hozzá. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a 24-et, akkor nem a jelentkezés időpontja számít majd, hanem a kurzus vezetője, illetve az instruktorok a hallgatók által előzetesen beadott anyagok alapján választják ki a 24 résztvevőt.

BEADANDÓ ANYAGNAK A KÖVETKEZŐKET KELL TARTALMAZNIA:
1. A hallgató saját művei, vázlatai közül választott két, tetszőleges témájú munka. A képekhez egy-egy rövid (maximum 500-500 karakteres) magyarázó szöveg kapcsolódjon.

2. A hallgató a kiállítás koncepciójához kapcsolódó kérdések közül válasszon ki egyet, s egy rövid, maximum 2000 karakteres szövegben (szöveg helyett esetleg lehet képregényt vagy értelmező rajzot is küldeni) fogalmazza meg azzal kapcsolatos gondolatait. - Képesek lehetünk-e egy jövőbeli múlt "rekonstrukciójára", s ha igen, hogyan? - Mennyiben fenntartható a múlt? - Mit jelenthet David Bowie gondolata: "a sense of yearning for a future that we all knew would never come to pass". - Lehetséges-e, hogy az online térben a személyes emlékezet domináns, míg a valós köztérben a nemzeti emlékezet? Mennyiben lehet a social media az emlékezés terepe?

3. A hallgató nevezze meg azt a - magyarországi vagy nemzetközi - köztéri művészeti alkotást, amelyet személyesen fontosnak tart, és a választást röviden indokolja meg.

Az anyagokat a hallgatók e-mailben, egy pdf-be összefűzve juttathatják el Szilák Andrea címére (szilak.andrea@mke.hu )
Beadási határidő: 2021. január 15.

INSPIRÁCIÓ: A HALLGATÓK ÁLTAL A DECEMBERI ÖTLETELÉSEN FELVETETT TÉMÁK ÉS TÉMACSOPORTOK
1. A virtuális köztér és a valós köztér szembeállítása az emlékezet különböző megjelenési formáiból, aspektusaiból kiindulva. Globális identitás és lokális emlékezet ellenpontjai és összefüggései. Az emlékezet generációs összefüggései a kétfajta köztér vonatkozásában. Globális és nemzeti, személyes és kollektív emlékezet rendelhető-e a két tértípushoz? Ki-vihető-e a klasszikus műalkotás a galériatérből a köztérbe, és onnan vissza a virtuális köztérbe? Igaz-e, hogy az online térben a személyes emlékezet domináns, míg a valós köztérben a nemzeti emlékezet? Mennyiben lehet a social media az emlékezés terepe?

2. Az emlékezet megmaradásának kérdése. A jelen és a jövő emlékezetének összefüggése. Az online és a köztéri maradandóság különbsége és hasonlósága. Az emlékezeti megmaradás és a túltelítettség kérdése. Felejtés és szelektív emlékezet: hiányzó terek és az álmok terei. Öncenzúra és "duplagondol" az emlékezetben. Hamis emlékek, az emlékezet sztereotípiái. Képesek vagyunk-e egy jövőbeli múlt "rekonstrukciójára"? Mennyiben fenntartható a múlt?

3. Transznacionális emlékezet. Kollektív emlékezet - kollektív bűntudat? Olasz, lett és német emlékezeti helyek, emlékművek, emlékezetpolitikák. A magyar kollektív emlékezet mai kérdései a valós és a virtuális köztérben.
http://mke.hu/node/40479

Hírek a Főoldalról


Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum