Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Oktatással a jövőért
Kiíró:
United Way Magyarország
Határidő:
11/20/2019
Érvényes:
11/20/2019
Tárgymutató:
oktatással a jövőért
Pályázhat:
Magyarországi székhelyű nonprofit szervezet (civil, nem kormányzati fenntartású) alapítvány és egyesület lehet, amely a támogatást teljes egészében Magyarország területén megvalósuló projektre, programra fordítja
A kiíró(k) adatai

A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A pályázatot két területen meghosszabbította a kiíró


United Way Magyarország
“Oktatással a jövőért”
Meghosszabbított pályázati felhívás

A United Way Magyarországról
A United Way Magyarország egy olyan világot álmodott meg, amelyben a színvonalas oktatáshoz való hozzáférés, a pénzügyi stabilitás és az egészséges életkörülmények egyaránt biztosítottak ahhoz, hogy az egyének és a családok megvalósíthassák életcéljaikat, a gyerekek és a fiatalok kibontakoztathassák a bennük rejlő tehetséget.
Annak érdekében, hogy ez a jövőkép a magyar társadalom bármely tagja számára elérhető legyen, szervezetünk arra törekszik, hogy széles társadalmi összefogással - a civil, az állami és az üzleti szféra erőforrásainak mozgósításával - mély és tartós változásokat segítsen elő az oktatás, a pénzügyi tudatosság és az egészség megóvásának terén Magyarországon.

A pályázat célja: stratégiai együttműködés kialakítása céljából olyan ígéretes programok, kezdeményezések támogatása, amelyek segítik a gyermekek és a fiatalok sikeres felnőtté válását, továbbá elősegítik az őket támogató pedagógusok, szakemberek fejlődését, hogy hivatásukban minél inkább kibontakozhassanak és vezetői, közösségvezetői szerepükben megerősödjenek.

A pályázat keretében kizárólag már elindult, pilot-szakaszban bizonyított kezdeményezéseket és programokat tudunk támogatni.

Milyen konkrét területeket támogatunk?
A United Way Magyarország az alábbi két területen meghosszabbítja a pályázati felhívását:

1. Pályaorientáció és karriertervezés (14-20 éves fiatalok)
A 14-20 éves korosztály sikeres pályaválasztásának elősegítése céljából olyan programok pályázatait várjuk, amelyek hozzájárulnak e korosztály pályaválasztással kapcsolatos ismereteinek bővítéséhez, illetve önismeretük és önértékelésük, önmenedzselési képességeik javításához, fejlesztéséhez. Célunk, hogy elősegítsük ezen korosztály sikeres felnőtté válását, továbbtanulását, valamint a munkaerőpiacon való eredményes helytállását. Keressük tehát azokat a kezdeményezéseket, amelyek mind elméleti, mind gyakorlati síkon bővítik a különböző szakmák, pályák és azok sikeres művelőinek megismerési lehetőségeit, illetve amelyek készségfejlesztő tréningeken, foglalkozásokon keresztül segítik a célcsoportként megjelölt korosztályt saját képességeik feltérképezésében, egészséges értékelésében és fejlesztésében, jövőképük kialakításában, illetve a jövőbe és önmagukba vetett hitük javításában. Előnyt élveznek azok a kezdeményezések, amelyek nagyobb létszámú külső, pro bono önkéntes bevonását teszik lehetővé, továbbá mérhető, hosszú távú hatást érnek el a fiatalok körében.

6. Önkéntességgel az oktatásért
Alapítványunk egy olyan nemzetközi non-profit hálózat tagja, amely évente több mint 2,8 millió önkéntesnek teremt lehetőséget arra, hogy tudásával, munkaerejével segítse társadalmi céljainkat. Az önkéntesség, legyen az hagyományos (felújítás, festés, étel- és ajándékgyűjtés stb.), vagy pro bono (szakmai tudás alapú) a társadalmi szolidaritás egyik legkifejezőbb módja, a társadalmi szerepvállalás Magyarországon is egyre népszerűbb formája.

Jelen pályázat keretén belül alapítványunk célja olyan, a gyerekek és a fiatalok oktatási körülményeinek javítását vagy oktatását célzó projektek támogatása, amelyek kifejezetten külső, vállalati önkéntesek bevonására épülnek, önkéntes napok és/vagy hosszabb időtávú tradicionális és/vagy tudásalapú önkéntes programok formájában. Bár alapvető elvárás, hogy a pályázó projektjét az önkéntes munkaerő bevonására építse, jelen pályázat keretében olyan pénzügyi forrás is igényelhető, amely a projekt eredményes megvalósításához szükséges alapvető költségek (anyag- és eszközköltség, pl. festék, egyéb hagyományos önkéntességhez szükséges eszközök) fedezését szolgálja. A projekt leírásán túlmenően a pályázatnak tartalmaznia kell a megvalósíthatóság időszakát, önkéntes nap(ok) esetén konkrét időpontját/időszakát, a bevonható önkéntesek számát és a szükséges készségeket is.

Elnyerhető támogatás formái és összege:
Pályázni mind pénzbeli támogatásra, mind önkéntes munka, illetve pro bono szolgáltatás formájában nyújtott támogatásra lehet. A részletes költségvetésnek tartalmaznia kell a pályázatra benyújtott projekt vagy részprojekt teljes költségvetését, feltüntetve, hogy a pályázónak hol van szüksége pénzügyi támogatásra, illetve mely tételek azok, ahol a pénzbeli támogatás megfelelő önkéntes munkaerővel, vagy pro bono szolgáltatással kiváltható. Az elnyerhető pénzbeli támogatás összege nyertes projektenként 500.000 – 2.000 000 Forint között lehet, amelyből a pályázónak legalább 30 %-ot önrészként kell biztosítania.

Kik és mivel pályázhatnak?
- A pályázó magyarországi székhelyű nonprofit szervezet (civil, nem kormányzati fenntartású) alapítvány és egyesület lehet, amely a támogatást teljes egészében Magyarország területén megvalósuló projektre, programra fordítja.
- Legalább pilot szinten működő projektek továbbfejlesztésének, bővítésének támogatására, valamint már működő részprojekt támogatására egyaránt lehet pályázni, a projekt fenntarthatóságát azonban mindkét esetben demonstrálni kell. Teljesen új kezdeményezéseket ezen pályázat során nem áll módunkban támogatni.

Az elbírálás szempontjai
Az értékeléskor előnyt élveznek olyan projektek, programok, amelyek:
- nagyobb részt kifejezetten szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekek, fiatalok esélyteremtését célozzák meg, legalább pilot szinten sikeresen megvalósultak,
- jelentős növekedési és hosszú távú fenntarthatósági potenciállal rendelkeznek, vagy innovatív elemeket tartalmaznak,
- nagyszámú önkéntes bevonását teszik lehetővé,
- a pályázó a kedvezményezettek körét is bevonja a projektterv véglegesítésébe.

Mit kapnak a pályázat nyertesei?
A beérkezett pályázatok közül a United Way Magyarország szakmai zsűrije kiválasztja a legígéretesebb projekteket, amelyeket a pénzügyi támogatáson kívül beilleszt a 2020-2021. évi forrásgyűjtési tevékenységébe és szándéknyilatkozat aláírásával igazolja, hogy az adott projekt megvalósulását a költségvetés szerinti pénzügyi és ezen túlmenően, a projekt jellegétől függően akár még további pénzügyi és in-kind forrásokkal is támogatja.

A támogatás folyósítása legkorábban 2020 első negyedévében kezdődhet meg.

Átláthatóság, elszámoltathatóság
Az átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása érdekében a támogatás folyósításának alapfeltétele, hogy minden támogatásra kiválasztott szervezet hozzájáruljon, hogy a pályázat összegének felhasználásába betekintést enged és részletesen beszámol. A beszámolónak tartalmaznia kell egy részletes pénzügyi elszámolást és azt is, hogy hány ember életében, milyen módon hozott pozitív változást az adott projekt és milyen konkrét eredményeket ért el. A monitorozás menetét a United Way Magyarország és a nyertes szervezet közötti támogatási szerződés határozza meg.

A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatokat elektronikusan a veronika.csertoi@unitedway.hu címre, 2019. november 20-ig kérjük benyújtani.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:
- kitöltött pályázati adatlap
- 2016., 2017. és 2018. évi pénzügyi beszámolók 2 évnél fiatalabb szervezetek esetében kérjük a meglévő pénzügyi és felelős működést igazoló dokumentumok másolatát beküldeni.
- Részletes pénzügyi terv és projektterv mérföldkövekkel és indikátorokkal
- A projektben részt vevő szakemberek önéletrajzai
- A szervezet alapító okiratának másolata

Az elbírálás eredményéről a pályázókat legkésőbb 2019. december 15-ig elektronikus úton értesítjük.

Kapcsolat
Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a pályázattal kapcsolatban, érdeklődjön a veronika.csertoi@unitedway.hu e-mail címen vagy a +36 1 6277 733-es telefonszámon.
http://www.unitedway.hu/

Palyazati adatlap_Oktatassal a jovoert_ United Way Magyarorszag.docx

Hírek a Főoldalról


Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum