Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
"Ki, ha Én nem? - Ki, ha nem Te?" Videó pályázat
Kiíró:
Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete
Határidő:
09/01/2020
Érvényes:
09/01/2020
Tárgymutató:
videókészítés, "Ki, ha Én nem? - Ki, ha nem Te?"
Pályázhat:
bárki (munkavállaló, munkáltató, alkotóműhelyek, vagy diákok) egyénileg vagy csoportosan
A kiíró(k) adatai
"Ki, ha Én nem? - Ki, ha nem Te?" Videó pályázat

Pályázati kiírás és szabályzat
A Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete az alábbi pályázatot hirdeti meg a hazai biztonságos munkavégzéssel, munkavédelemmel kapcsolatos szemléletformálására, a "Ki, ha Én nem? - Ki, ha nem Te?" elnevezésű pályázat keretében.

A pályázat kiírója
A pályázat kiírója, a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete 2030 Érd, Ürmös utca 46-48; e-mail: mufosz@gmail.com

A pályázat célja
Nézőpontváltás, szerepvállalás.
Bemutatni, akár játékos, vicces, elgondolkodtató, megható formában, és minél szélesebb körben megismertetni, népszerűsíteni a munkavédelem fontosságát, a biztonságos munkavégzés értékeit, melynek középpontja az Egyén áll. (akár a munkahelyen, akár otthoni környezetben) Az Egyén önmagáért való felelősségvállalása, az egyén közösségért való felelősség vállalása, a munkáltató felelőssége, munkatársaiért. Akár munkavállalóként, akár munkáltatóként.

Pályázati kiírás
Készítsetek egy videót, animációs, vagy bármilyen más technikával készített videofilmet!
Az alkotások készülhetnek egy adott téma köré, illetve készülhet általánoságban a munkavédelem fontosságáról.
A pályázatban való részvétel díjmentes.

Egy kis hasznos a témához:
A balesetek akár a munkahelyünkön következnek be, akár otthon számos negatív folyamat elindítója lehet. Baleset következtében megváltozik az életünk, a munkavégző képességünk, és megváltoznak a hétköznapi tevékenységeink is. Gondoljunk csak arra, hogy amikor megvágjuk az ujjunkat, menyire másként kell megfognunk a tárgyakat, az egyszerű hétköznapi rutin mozdulatokat újra kell gondolnunk és nem tudjuk a korábban végzett módon végezni.
Egy-egy munkabaleset képes megváltoztatni egy egész család/közösség életét.

A balesetek számos esetben azért következnek be, mert nem megfelelő módon végezzük, vagy nem vesszük fel az egyéni védőeszközöket a munkához, mert szorít, mert lelassít, mert nem "menő dolog" a védőeszközöket viselni.

Teljesen mindegy, hogy milyen szereplői vagyunk a munka világának, hogy otthon milyen tevékenységet végzünk. Kell, hogy fontosnak tartsuk, becsüljük magunkat és környezetünket annyira, hogy balesetmentes, biztonságos szemléletűen éljük az életünket.

Pályázók köre
A pályázaton indulhat bárki (munkavállaló, munkáltató, alkotóműhelyek, vagy diákok) egyénileg vagy csoportosan. A pályázaton való indulás feltétele, hogy a Pályázó vállalja a pályázatban meghirdetett feltételek teljesítését. Egy pályázó több pályaművel is indulhat.

Pályázati nyeremények
A zsűri (a MUFOSZ elnöksége) által megfelelő színvonalúnak értékelt filmet készítő pályázók közül az 1.és a 2. helyezett részesülnek díjazásban. A pályázat díjazottjai a következő pénzjutalmakat kapják:
1. helyezett: 200 000 Ft
2. helyezett: 100 000 Ft
A jelentkezés feltételei
A pályázó teljeskörűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati kiírásban részletezett feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját. A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő információkat, illusztrációkat, képi- és hanganyagokat a Szervező nyilvánosan felhasználja. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtásával a Szervező jelen pályázattal összefüggésben felhasználhatja a pályázó, pályázók nevét. A pályázó vállalja, hogy a kisfilm minden szempontból márkanév- illetve brand mentes, megfelel a reklámozási korlátokról szóló jogi szabályozásnak. A pályázó vállalja, hogy a kisfilm minden szereplőjétől beszerzi és díjazás esetén a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete részére átadja az arra vonatkozó nyilatkozatokat (szükség esetén, szülői törvényes képviselő), hogy jóváhagyja a filmben való szereplést valamint hozzájárul a film pályázatra való benyújtásához, illetve a kisfilm felhasználásához.

A pályázati anyag tartalma
Kötelező elemek: 1 db MP4 formátumú, legalább HD (1280 x 720 pixel) felbontású, fekvő tájolással készített, minimum 3 perc hosszúságú kisfilm, amely az alább felsorolt kötelező arculati elemeket is tartalmazza.
- "Ki, ha Én nem? - Ki, ha nem Te?" pályázat, a film címe
- A Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek logója (letölthető a Mufosz.hu weboldalról),
- a készítő pályázó neve.

A Mufosz.hu weboldalról letölthető adatlap a mufosz@gmail.com e-mailcímre megküldött, kitöltött, aláírt szkennelt űrlap arról, hogy: a kisfilm minden szereplője hozzájárult a pályázati feltételek szerinti további felhasználáshoz, a kisfilm minden kiskorú szereplőjének szülője (törvényes képviselője) hozzájárult a szerepléshez és a pályázati feltételek szerinti további felhasználáshoz, a készítők elfogadják a pályázati feltételeket, a kisfilm eredeti, önálló munka és szerzői jogokat nem sért.

Az elkészítés technikai hátterének biztosítása és a készítéssel kapcsolatos költségéről a pályázó gondoskodik.
A pályázat határideje, beküldési módja
A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. szeptember 01. éjfélig a mufosz@gmail.com e-mailcímre.
A kiíró jogosult a pályázat beadási határidejét módosítani, ha az eredeti határidőig nem kellő mennyiségű pályázat érkezik be.

A pályázat benyújtásakor meg kell adni a következőket:
- pályázó, pályázók neve; csapat esetén: csapat és csapattagok neve
- kapcsolattartó neve, elérhetősége - név, e-mail, telefonszám (Anonim módon is benyújtható a pályázat, viszont ez esetben is szükséges valamilyen elérhetőséget megadni, amin keresztül fel tudjuk venni a kapcsolatot.)
- feltöltött Youtube videó linkjét

A pályázati filmet a pályázóknak Youtube videóként kell feltölteni és a film linkjét a mufosz@gmail.com e-mailcímre "Ki, ha Én nem? - Ki, ha nem Te?" videópályázat tárgy megjelöléssel, elküldeni a csapat nevének és a kért adatok feltüntetésével.

A pályázatok elbírálására vonatkozó információk
Valamennyi beérkező, érvényes pályázat zsűrizését a Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szakemberek Egyesület elnöksége végzik. A zsűrizés 2020. szeptember 05-ig zajlik. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

A zsűrizés szempontjai:
- a film megfelelősége a pályázati kiírásban foglaltaknak és a formai követelmények hibátlan teljesítése
- a megvalósítás ötletessége
- a videófilm tartalma, annak helyessége
- technikai kritériumok: képminőség, hangminőség, a vágás minősége, a szöveges leirat helyes időbeli kódolása

Eredményhirdetés
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására a 2020. szeptember 7-én megrendezésre kerülő konferencián kerül átadásra. A rendezvényre minden díjazott e-mail-ben meghívást kap, melyben tájékoztatjuk a rendezvény részleteiről.
Későbbiekben a díjak átadása után az Egyesület a saját weboldalán és a negyedévente megjelenő online magazinjában hozza nyilvánosságra a nyertesek nevét. Továbbá a rendezvényen nem résztvevő, nyertes pályázókat e-mailben is értesítjük az eredményhirdetéstől számított 5 munkanapon belül. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a pályázat lezárását követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, a nyereményigény elévül.

Felelősség kizárása
A rajta kívül álló okból bekövetkező téves adatszolgáltatásából eredően a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesületét felelősség nem terheli. A programmal kapcsolatos információk megtalálhatók a http://www.mufosz.hu weboldalon. A pályázók a pályázat beküldésével a részvételi feltételek valamennyi feltételét elfogadják.

Adatvédelem
A jelen pályázathoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szakemberek Egyesülete szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Kapcsolat
A pályázattal kapcsolatos tartalmi vagy technikai kérdést feltenni az mufosz@gmail.com e-mailcímen lehet.

Általános szabályozás
A pályázók a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a pályázat szervezője, a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete a résztvevők adatait (név, e-mailcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen pályázat lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje. A résztvevők hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a megadott e-mailcímeket a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete további ismertetése céljából felhasználja. Harmadik személyeknek a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete ezen információkat nem adja tovább. Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő a pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, úgy a pályázót azonnali hatállyal kizárja a versenyből. A jelen szabályzat bárminemű megsértése - akár a díj átvételét követően is - a programból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A kiíró döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

A kiíró fenntartja magának a jogot jelen kiírás módosítására, ill. kiegészítésére. Szervező kizárja a felelősségét a honlap szerverét rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A Szervező kizárja a felelősségét minden a honlap szerverét ért vagy a facebook oldalán történő meghibásodások, külső támadások esetére, valamint kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. Szervező nem tartozik felelősséggel az on-line felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
https://www.mufosz.hu/palyazat

Hírek a Főoldalról


Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum