Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
10. Ifjúsági Bolyai Pályázat
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
11/16/2020
Érvényes:
11/16/2020
Tárgymutató:
hazai tudományos élet utánpótlásának biztosítása
Pályázhat:
2019/2020. tanévben hazai középiskolák nappali tagozatos képzésének utolsó három évfolyamán tanuló diák
A kiíró(k) adatai
10. Ifjúsági Bolyai Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghirdeti a 10. Ifjúsági Bolyai Pályázatot.
A meghirdetett pályázat a köznevelésben tanuló, a tudomány művelése iránt elkötelezett és meghatározott témában elmélyedni képes, tehetséges tanulók támogatását és munkájuk elismerését szolgálja.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a pályázattal elő kívánja segíteni a hazai tudományos élet utánpótlásának biztosítását. A pályamunkák készítésekor tapasztalt, sikeres kutatók és a diákok új típusú kapcsolatával új alternatívák nyílnak meg a kutatásban az utánpótlás nevelésére.

Pályázók köre
Pályázhat a 2019/2020. tanévben hazai középiskolák nappali tagozatos képzésének utolsó három évfolyamán tanuló diák. Pályázhat továbbá a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1.§ (1) bekezdésében megjelölt országokban magyar tannyelvű oktatásban részt vevő 10-12. évfolyamos tanuló.
A 2020. évi pályázat témáját Barabási Albert-László a Northeastern University hálózatkutatója, a 2019. évi Bolyai Díj kitüntetettje határozta meg.

Téma
A hálózatok elmélete és alkalmazásai
vagy
Hogyan segíti a hálózatok elmélete a tudomány fejlődését

Ajánlott irodalom:
Barabási, Albert-László: Behálózva: a hálózatok új tudománya. Libri Könyvkiadó. Budapest, 2019.
Barabási, Albert-László: A hálózatok tudománya. Libri Könyvkiadó. Budapest, 2017.
Barabási, Albert-László: A képlet: A siker egyetemes törvényei. Libri Könyvkiadó. Budapest, 2018.

A pályázat terjedelme
Az esszédolgozat terjedelme maximum 10 oldal lehet. (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-szeres sortávolság). A dolgozat tartalmazzon címoldalt (jeligével), egy maximum egy oldalas rövid összefoglalót, tartalomjegyzéket és forrásmegjelölést (nem számítanak a 10 oldalas terjedelembe).

Tematikai követelmények:
A dolgozat tartalmazzon egy általános összefoglalást a vizsgált területről (maximum 3 oldalban). Az írásmű további része lehet egy életmű bemutatása, a téma aktuális problémái közül egynek vagy többnek a jellemzése, párhuzamba állítása. Továbbá a dolgozat témája vagy annak része is lehet egy kutatási terv elkészítése, esetleg saját vizsgálatok, avagy elemzések bemutatása. A dolgozat mindenképp tartalmazzon saját ötleteket, esetleg elméleti vagy kísérleti terveket a megjelölt témával kapcsolatosan.

A pályázat beküldésének határideje: 2020. november 16. (hétfő) (postabélyegző kelte).
A pályázat egy nyomtatott példányát és pdf fájlban mentett CD-n kell küldeni.
Kérjük, ne felejtse el mellékelni a kitöltött pályázati adatlapot!
Cím: Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelés-igazgatási Főosztály
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
A borítékon kérjük feltüntetni, hogy "Ifjúsági Bolyai Pályázat" és választott jeligéjét.

Az Ifjúsági Bolyai Pályázat díjazása
Az Ifjúsági Bolyai Pályázat középfokú nevelési-oktatási kategóriájának nyertese pénzjutalomban részesül, továbbá a Bolyai-díjas tudós szakmai irányításával folytathatja kutatómunkáját.
Az Ifjúsági Bolyai Pályázat nyertesének felkészülését, pályázatának elkészítését segítő tanár, oktató kiemelkedő munkája is elismerésben részesül. A felkészítő a díjazott tanulóval együtt kapja kézhez a jutalmát, amely egyrészt egy elismerő oklevél, másrészt összesen bruttó 500 ezer Ft.

A pályamunkák értékelését bírálóbizottság végzi, melynek tagjait a hazai tudományos élet neves személyiségei közül a Köznevelésért Felelős Államtitkár kéri fel, tagjai között helyet kapnak a kiválasztott téma szakértői is. Különösen indokolt esetben a bizottság a díjat megosztva is kiadhatja.

A benyújtott pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek elbírálásra:
- a dolgozatban szereplő ötletek újszerűsége, eredetisége,
- az irodalmi adatgyűjtés eredményessége, alapossága,
- az eredmények érthető, tömör, világos ismertetése,
- a pályamunka esztétikai értéke.
A bírálóbizottság tagjai egyenként értékelik a pályázatokat, előzetes tervek szerint 2020 decemberében nyilvános beszélgetésre (a pályamunka megvédésére) hívják meg a legreményteljesebb pályázatok készítőit.

Az ünnepélyes eredményhirdetés tervezett időpontja 2021. január

A pályázat elkészítéséhez minden segédeszköz használható.
A pályázóknak segítséget nyújt a Kutató Diákok Országos Szövetsége.
A http://www.kutdiak.hu/ honlapon elérhető a hazai felsőoktatásban dolgozó, a kutatásra vállalkozó középiskolások támogatását segítő oktatók névsora.
A pályázatról további információ kérhető az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelés-igazgatási Főosztályán. (telefon: 06-1-896-3106)


Desktop.zip


Hírek a Főoldalról


Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum