Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Turistaút a kedvenc égitestedre
Kiíró:
Magyar Asztronautikai Társaság
Határidő:
02/15/2021
Érvényes:
02/15/2021
Tárgymutató:
turistaút a kedvenc égitestedre
Pályázhat:
bármely általános vagy középiskolai oktatási intézményben tanuló, magyarul beszélő diák
A kiíró(k) adatai

DIÁKPÁLYÁZAT -
TURISTAÚT A KEDVENC ÉGITESTEDRE

A Magyar Asztronautikai Társaság űrkutatási diákpályázata
Részletes pályázati felhívás

1. A pályázat meghirdetői
A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT), a Galaktika és az Űrvilág támogatásával az ENSZ Világűrhét alkalmából pályázatot hirdet általános és középiskolás diákok számára.

2. A pályázók köre
A pályázatra pályamunkát nyújthat be bármely általános vagy középiskolai oktatási intézményben tanuló, magyarul beszélő diák, aki megfelel valamelyik kategória követelményeinek. A pályázaton egyénileg, illetve csapatban is lehet nevezni. A pályázatokat határainkon túlról is várjuk!
A pályázaton nem szerepelhet a MANT korábbi pályázataira készített pályamű.
A pályamunkákat elbíráló zsűri tagjainak közvetlen hozzátartozói nem vehetnek részt a pályázaton.

3. A pályázat kategóriái
A pályázatot az alábbi kategóriákban hirdetjük meg:
Idén először a Rajzolj! kategóriát külön pályázatként kezeljük, kizárólag a 11-14 éves korcsoport részére és a többi kategóriától elkülönítve bíráljuk!

Az ismeretterjesztő poszter és ismeretterjesztő prezentáció ezért külön kategóriát kapott.
"A" feladattípus ("Rajzolj!")
- Egyéni pályázók esetében:
- az oktatási intézményekben tanulók 11-14 éves korcsoportja;
- Csapatban pályázók esetében:
- az oktatási intézményekben tanulók 11-14 éves korcsoportja;

"B"- "C"-"D"-"E"-"F"-"G" feladattípusok
- Egyéni pályázók esetében:
- az oktatási intézményekben tanulók 11-14 éves korcsoportja;
- az oktatási intézményekben tanulók 15-18 éves korcsoportja (de legfeljebb a középiskola befejezéséig)
- Csapatban pályázók esetében:
- az oktatási intézményekben tanulók 11-14 éves korcsoportja;
- az oktatási intézményekben tanulók 15-18 éves korcsoportja (de legfeljebb a középiskola befejezéséig)

A csapatokról (minden kategória esetében:
- A csapatok 2-4 főből állhatnak.
- Egy diák csak egy csapatban indulhat.
- Ha valaki csapatban indul, akkor nem adhat be egyéni pályázatot.
- A csapat legidősebb tagjának az életkora számít a kategóriák közötti választásnál.
(Ha például a csapat három főből áll, két 14 éves és egy 15 éves diákkal, akkor a 15-18 éves
korcsoportot kell választani.)

4. A pályázat benyújtása
A pályázatokat egy online beadó felületen kérjük beadni, amely a https://www.mant.hu/diakpalyazat weboldalon keresztül érhető el. Felhívjuk a figyelmet, hogy a zsűri kizárólag csak az online beadófelületen keresztül leadott pályamunkákat értékeli!

5. A pályázat beadási határideje
Beküldési határidő: 2021. február 15. (hétfő) 23 óra 59 perc.
Határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

6. A pályázat témaköre
Turistaút a kedvenc égitestedre
Mindenkinek másmilyen az ideális nyaralás. Van, aki heverészni szeret a forró homokban, van, aki hegyet mászna, vagy éppen múzeumokat járna. Ugyanígy mindenkinek más a kedvenc égitestje, amit szívesen meglátogatna. A tiéd melyik? És miért?
A kedvenc égitest kiválasztásához és bemutatásához számtalan szempontot találhatunk, példaként felsorolunk itt néhányat. - Melyik égitestet választod, és miért? - Milyen űrhajóval utaznál? - Tervezz szkafandert! - Tervezz járművet, amellyel a választott égitesten közlekednél! - Milyen ételeket vinnél magaddal, hogyan válogatnád össze az útravalót? - Tervezd meg egy napodat a választott égitesten! - Tervezz terepgyakorlatot, terepi munkát az égitest felszínén! - Milyen hosszú időre készülnél, kikkel szeretnél együtt utazni?
Ilyen és ehhez hasonló témákban várjuk ötleteidet, pályamunkádat!

7. A pályázó feladata
A pályázónak (akár egyénről, akár csapatról van szó) választani kell egyet az alábbi feladatok közül.
(Mindegyik feladat témája a "Turistaút a kedvenc égitestedre", ahogy a 6. pontban megfogalmaztuk.)

"A" Rajzolj ! (Rajz, számítógépes grafika) készítése)
A pályázó feladata, hogy a "Turistaút a kedvenc égitestedre" témakörben - olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban - rajzot vagy számítógépes grafikát készítsen. A grafika technikája szabadon választható: lehet kézrajz, festmény, fotómontázs, számítógépes grafika vagy egyéb grafikai alkotás.

"B" Írj! (Dolgozat készítése)
A pályázó feladata az, hogy a "Turistaút a kedvenc égitestedre" témakörben elgondolásait - olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozású munkában - fejtse ki egy dolgozat formájában vagy egy rövid, irodalmi jellegű műben (novellában).

"C" Készíts! (Facebook-oldal, weboldal vagy blog készítése)
A pályázó feladata, hogy a "Turistaút a kedvenc égitestedre" témakörben - olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban - egy Facebook-oldalt vagy egy weboldalt vagy egy blogot készítsen (erre szöveget, képet, videót, animációt és bármilyen további tartalmat elhelyezhet).

"D" Vágj! (Videó)
A pályázó feladata, hogy a "Turistaút a kedvenc égitestedre" témakörben - olvasmányai, tanulmányai, vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban - egy videót készítsen.

"E" Kísérletezz! (Videó és/vagy dolgozat készítése a kísérlet bemutatásáról)
A pályázó feladata, hogy a "Turistaút a kedvenc égitestedre" témakörben - olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban - egy kísérletet vagy kísérletsorozatot végezzen és dokumentáljon.

"F" Programozz! (Videó és/vagy dolgozat készítése a program működésének bemutatásáról)
A pályázó feladata, hogy a "Turistaút a kedvenc égitestedre" témakörben - olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban - egy programozási feladatot oldjon meg, valamint mutassa be és dokumentálja az elkészült program vagy modell működését.

"G" Alkoss! (ismeretterjesztő poszter vagy ismeretterjesztő prezentáció készítése)
A pályázó feladata, hogy a "Turistaút a kedvenc égitestedre" témakörben - olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban - ismeretterjesztő posztert vagy ismeretterjesztő prezentációt készítsen. A poszter maximális mérete A2-es lehet. A poszter technikája szabadon választható: lehet kézzel készített, nyomtatott anyagok felhasználásával készített, vagy számítógépes eszközökkel készített poszter. A prezentáció kizárólag elektronikus úton készíthető.

A fenti B, C, D, E, F és G feladattípus közül csak egyet kell választania a pályázónak.
Egy pályázó több feladatot is megoldhat, ebben az esetben a helyezési sorrend megállapításánál a legjobban sikerült feladatmegoldását vesszük figyelembe. (Több feladat megoldása esetén a legjobb feladat számít, a különböző feladatok részpontszámai nem adhatók össze.)

Az "A" Rajzolj! feladattípust önálló versenyként, külön bíráljuk, a B-C-D-E-F-G kategóriákban érkezett pályázatokat pedig együtt.

8. Formai követelmények
Minden kategóriában: a pályamunka címe lehetőleg ne egyezzen meg a kiírás címével, mert az megnehezíti a bírálatot.

Az "A" feladatnál a pályaművet rajz és grafika esetében elsősorban PDF formátumban (de emellett DXF, PSD, CDR vagy JPG formátumban) kérjük a pályázati honlap beadófelületén keresztül feltöltetni, de CDR, PSD vagy JPG formátumban is elfogadjuk. Kérjük, hogy a kézzel készült rajzokról és poszterekről készítsenek digitális fényképet, és ezt a fényképet töltsék fel a pályázati honlap beadófelületén keresztül.

A "B" feladat esetében a pályaművet DOC, DOCX vagy PDF formátumban kérjük a pályázati honlap beadófelületén keresztül feltöltetni. A pályamunka maximális terjedelme 8 oldal (A4). Az ábrák, rajzok - ha mellékletként szerepelnek - nem számítanak bele az oldalszámba. A dolgozathoz kérünk irodalomjegyzéket, és a pályázókat arra kérjük, hogy tüntessék fel az Internethivatkozásokat is! Kérjük, kerüljék el az olvasott forrásokból való szó szerinti szövegátvételt, hiszen az nem számít önálló munkának.

A "C" feladat esetében a pályaművet Facebook-oldal esetében Facebookon kell elkészíteni, és a Facebook-oldal linkjét pályázati honlap beadó felületén részletesen leírtak alapján megadni. Blogoldal esetében egy blogszolgáltatónál (pl. blog.hu) kell elkészíteni, és a blog linkjét pályázati honlap beadó felületén részletesen leírtak alapján megadni. Weboldal esetében tetszőleges technikai eszközök használatával (pl. Google Sites, Drupal, saját fejlesztés stb.) kell elkészíteni a weboldalt, és a weboldal linkjét a pályázati honlap beadó felületén részletesen leírtak alapján megadni.

A "D" feladat esetében a pályaművet AVI vagy WMF formátumban kérjük elkészíteni, és pályázati honlap beadófelületén részletesen leírtak alapján feltölteni (Youtube-videóként várjuk). A videó időtartama ne legyen hosszabb 10 percnél.

Az "E" feladat esetében a pályamű alapjául szolgáló kísérlet videódokumentációját AVI vagy WMF formátumban kérjük elkészíteni, illetve a kísérlet elvének, működésének és eredményének szöveges összefoglalását DOC, DOCX vagy PDF formátumban kérjük a pályázati honlap beadófelületén részletesen leírtak alapján feltölteni (Youtube-videóként várjuk). A videó időtartama ne legyen hosszabb 10 percnél.

Az "F" feladat esetében a pályamű videódokumentációját AVI vagy WMF formátumban kérjük elkészíteni, illetve a szöveges leírását DOC, DOCX vagy PDF formátumban kérjük a pályázati honlap beadófelületén részletesen leírtak alapján feltölteni (Youtube-videóként várjuk). A videó időtartama ne legyen hosszabb 10 percnél.

A "G" feladatnál a poszter esetében a pályaművet elsősorban PDF formátumban, prezentációt ppt, pptx, vagy pdf formátumban kérjük a pályázati honlap beadófelületén részletesen leírtak alapján feltölteni.

9. Eredményhirdetés
A pályázókat e-mailben értesítjük az eredményhirdetés időpontjáról és helyszínéről, a nyertes pályázók nyereményüket a 2021 tavaszán egy ünnepélyes díjátadón vehetik át. A pályázat eredményét 2021. március 31-ig nyilvánosságra hozzuk.

10. Értékelés
Értékelési szempontok:
"A" feladattípus ("rajzpályázat")
- a feldolgozott téma tartalma, hitelessége;
- a feldolgozás eredetisége, ötletessége;
- a kidolgozottság gondossága
- a kiírásban felsorolt követelmények betartása.
"B"- "C" - "D" - "E" - "F" feladattípusok
- a feldolgozott ismeretanyag tartalma, hitelessége;
- a feldolgozás eredetisége;
- a kiírásban felsorolt követelmények betartása.

11. Díjak
Az alábbi díjakat mind egyéni, mind csapat kategóriában átadjuk.

"A" feladattípus ("rajzpályázat")
11-14 éves korcsoport
A három legjobb pályamű szerzője értékes könyvjutalomban részesül. Az első öt legjobb pályamunkát beadó fiatal jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben. Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2021-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a https://www.mant.hu/mant-urtabor címen találhatóak.)
"B"- "C" - "D" - "E" - "F" feladattípusok

EGYÉNI indulók:
11-14 éves korcsoport
A három legjobb pályamű szerzője értékes könyvjutalomban részesül. Az első öt legjobb pályamunkát beadó fiatal jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben. Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2021-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a https://www.mant.hu/mant-urtabor címen találhatóak.)

CSAPATOK részére
11-14 éves korcsoport
A 11-14 éves korcsoportban a három legjobb pályamű szerzőcsapata értékes könyvjutalomban részesül. Az első öt legjobb pályamunkát beadó csapat jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben.
Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2021-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a https://www.mant.hu/mant-urtabor címen találhatóak.)
15-18 éves korcsoport
A 15-18 éves korcsoportban a legjobb pályaművet benyújtó csapatnak a 2021-es MANT Űrtáborban két ingyenes helyet biztosít a MANT. Ha két főnél több tagból áll a csapat, a csapattagok a díjat feloszthatják a tagok között (pl. négytagú csapat minden tagja 50%-ot fizet), vagy két kiválasztott tag veszi igénybe az ingyenes helyeket.
A második helyezettnek a részvételi díj 50%-át elengedjük, a harmadik helyezettnek a részvételi díj 33%-át engedjük el. Az első helyezetthez hasonlóan a kedvezmény két főre szól és a második, illetve harmadik helyezett csapatok is dönthetnek a kedvezmény felosztásáról a tagok között.
Az első öt legjobb pályamunkát beadó csapat jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben. Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2021-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a https://www.mant.hu/mant-urtabor címen találhatóak.)

12. Felhasználás
A nyertes pályázók hozzájárulnak, hogy pályaművük a Magyar Asztronautikai Társaság honlapján, a Magyar Asztronautikai Társaság kiadványaiban, a Magyar Asztronautikai Társaság által szervezett kiállításokon és rendezvényeken megjelenjen. A fentieken túl minden, a pályaművekkel kapcsolatos megjelentetési vagy felhasználási jog a pályázóknál marad.

13. További információ
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a palyazat@mant.hu címen válaszolunk. A beadási határidő előtti harmadik hétig folyamatosan nyilvánosságra hozzuk a palyazat@mant.hu címre addig érkezett kérdéseket és válaszokat a diákpályázat honlapján.


Hírek a Főoldalról


Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum