Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Visztula
Kiíró:
Wacław Felczak Alapítvány
Határidő:
08/10/2020
Érvényes:
08/10/2020
Tárgymutató:
tudományos-ismeretterjesztő cikkek írása, magyar-lengyel kapcsolatok
Pályázhat:
bármely 16 és 30 év közötti magyar vagy lengyel állampolgár
A kiíró(k) adatai

Természetes személyeknek
VISZTULA
című pályázati felhívása
Tudományos-ismeretterjesztő cikkek írására
A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet 16 és 30 év közötti fiatalok számára tudományos-ismeretterjesztő cikkek megírására.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a Lengyelország, a lengyel kultúra, a magyar-lengyel kapcsolatok iránt érdeklődő, tehetséges fiatalok ösztönzése tudományos-ismeretterjesztő cikkek írására, ezáltal a lengyel kultúra népszerűsítése.
A nyertes pályázatok a www.wfa.hu weboldal Kiadványok/Cikkek menüpont alatt kerülnek publikálásra.

2. A pályázat benyújtására jogosult
Bármely 16 és 30 év közötti magyar vagy lengyel állampolgár.
Egy pályázati kiírás keretében egy kérelmező legfeljebb egy cikkel pályázhat.

3. A támogatható tevékenység leírása, a benyújtás formai követelményei
A pályázat keretében bármilyen magyar nyelven elkészített lengyel vagy lengyel-magyar témájú tudományos-ismeretterjesztő cikkel lehet pályázni. A fenti megkötés mellett a szűkebb téma szabadon választható. A cikk elkészültéhez felhasznált forrásokat végjegyzetelt formában kell behivatkozni, az internetes forrásoknál kérjük feltüntetni a letöltés pontos dátumát is (év, hó, nap).
A benyújtott cikk formai követelményei a következők:
- PDF formátum, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorköz, 2,5 margó;
- a terjedelem legalább 7.500, legfeljebb 15.000 karakter szóközökkel együtt;
- a benyújtott cikknek minden esetben kötelező címet adni, továbbá kérünk egy rövid (legfeljebb 8-10 mondatos) absztraktot is a szöveg legfontosabb megállapításainak összefoglalásaként.

4. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
A pályázatok benyújtási határideje: 2020. augusztus 10. 12:00
A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtására kizárólag online módon, az Alapítvány honlapjának erre szolgáló felületén keresztül van mód.
A kapcsolódó link jelen pályázati felhívás végén található.
A pályázat leadását megelőzően célszerű a vonatkozó felületet átnézni, a végleges pályázatot pedig csak a megfelelő előkészületek után leadni, melyek között különösen az alábbiakra kell figyelemmel lenni:
- a pályázat leadásához szükség van a pályázó természetes személy pontos adataira (név/cím/azonosító adatok/adóazonosító jel/bankszámlaszám/etc.);
- az elkészült cikket a pályázat leadása során kell PDF formátumban csatolni a leadott pályázati anyaghoz.
Az előkészületeket követően, a pályázat végleges leadásakor, kérjük legyen figyelemmel arra, hogy a beküldési folyamat megszakítására nincs mód, ezért a folyamatos internetkapcsolat legyen biztosított (egyébként az adatok elvesznek és a folyamatot elölről kell kezdeni), a csatolandó dokumentumok (5. pont) pedig álljanak rendelkezésre a megfelelő fájlformátumban.
Az Alapítvány nem tudja befogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a benyújtási határidőt követően kerülnek megküldésre.
A pályázat elbírálásának várható határideje: 2020. augusztus 31.

5. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre
A) a pályázó aláírt szakmai önéletrajza (PDF formátum);
B) felhívás 3. pontjában foglaltak szerint elkészített pályamű (PDF formátum).
A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

6. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata
A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
A) a jelentkező a pályázat benyújtására jogosultak körébe tartozik-e;
B) a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelő módon került-e benyújtásra;
C) a pályázó rendelkezik-e az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal.

7. A pályaművek értékelése
A beérkezett pályaműveket az Alapítvány Kuratóriuma értékeli.
A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő színvonalú pályamű hiányában az ösztöndíjat nem ítéli oda.
A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

8. A díjazás formája, mértéke
Az elnyerhető ösztöndíj mértéke: bruttó 50 000 Ft/pályázó
A pályázat során elnyerhető ösztöndíj egyszeri juttatás, mely az elbírálást követően egy összegben kerül kifizetésre.
A sikeres pályázatot benyújtók a vonatkozó ösztöndíjszerződést adategyeztetést követően személyesen, az Alapítvány székhelyén, személyazonosításra alkalmas igazolványuk felmutatása után kötelesek aláírni.

9. A pályázati kiírás teljes keretösszege: 500 000 Ft
https://wfa.hu/palyazatok/visztula-2020-07-1

Hírek a Főoldalról


Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum